SpaServer.ridom.de

 

Ridom SpaServer: spa-t2816

Spa-type:t2816
Repeat succession:26-23-13-23-31-31-05-17-25-17-25-16-28
Frequency:0.01 %
Total strains:25
Strain records:14

Strain Records

Isolate IDIsolation dateSubmission dateCountryMRSA / MSSAMLSTAssociationReliabilitySubmitter
ZA08624-Sep-201727-Nov-2017GermanyMSSAgood
va0874514-May-201713-Nov-2017GermanyMSSAexcellent
17MT050117608-Nov-201710-Nov-2017SwedenMRSAexcellent
16MT050104717-Oct-201602-Feb-2017SwedenMRSAexcellent
15MT_50085307-Oct-201513-Oct-2015SwedenMRSAexcellent
14MT-50072529-Sep-201429-Oct-2014SwedenMRSAgood
apresZ30625-Oct-201205-Feb-2013NetherlandsMSSAexcellent
SPAT_9H05-13305-Aug-200910-Sep-2009GermanyMRSAexcellent
05/18925-Mar-200924-Apr-2009SwitzerlandMRSAgood
06/15324-Jan-200902-Feb-2009SwitzerlandMRSAgood
09-0019622-Jan-200926-Jan-2009GermanyMRSAexcellent
06/15321-Jul-200613-Jan-2009SwitzerlandMRSAgood
K9004-Nov-200610-Nov-2008New ZealandMSSAexcellent
111070022416-Jan-200730-Jul-2007NetherlandsMRSAexcellent
last modified: 26-Mar-2018